Zgodovina v šoli (2/2022)

20,00 

Kategoriji: ,
Oznaka:

Opis

Ob 30-letnici Zgodovine v šoli smo zbrali mnenja članov uredniškega odbora, kaj jim revija osebno pomeni, kako jo soustvarjajo ter umeščajo v strokovni prostor. Gre za edino revijo s področja didaktike pouka zgodovine v Sloveniji. Njen namen je spremljati pouk zgodovine v osnovnih in srednjih šolah ter mu nuditi podporo pri posodabljanju. Na kratko predstavimo, kako se je razvijala skozi tri desetletja in objavljamo prilogo – jubilejno bibliografijo objav po letnikih v letih od 2012 do 2022 ter avtorsko in imensko kazalo. Sicer pa bogata številka prinaša zanimive vsebine; izpostavljamo obravnavo zgodovinskega razvoja v Vzhodnih Alpah v zgodnjem srednjem veku do nastanka kneževin alpskih Slovanov, pišemo o nekdanjem koncentracijskem taborišču Ljubelj/Loibl in predstavljamo zgodovinsko ozadje vojne v Ukrajini. Rubrika Izmenjujemo izkušnje prinaša prispevke dobrih praks, npr. prispevek o oblikovanju učnega gradiva v obliki izzivov sobe pobega; namen je doseganje večje aktivnosti učencev pri pouku zgodovine, spodbujanje timskega dela in samostojnost pri raziskovanju različnih zgodovinskih virov. Sledita prispevka o tem, kako s poukom zgodovine lahko razvijamo ustvarjalnost učencev ali pa podjetnostne kompetence. Sodelavki iz Zgodovinskega arhiva nam odkrijeta številne možnosti za obravnavo arhivskih virov pri pouku tako v osnovni kot srednji šoli. Objavljamo še prispevek o islamski umetnosti in znanosti v srednjem veku ter sklenemo s predstavitvijo treh knjig in poročilom o obmejnem sodelovanju prekmurskih in porabskih učencev na Osnovni šoli Tišina.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-1416
Število strani 96 str. + 20 str. Jubilejna bibliografija ob 30- letnici revije Zgodovina v šoli
Format A4