Šolsko svetovalno delo (1/2023)

11,00 

Opis

Prvo številko 27. letnika smo naslovili Svetovalno delo na razpotju, saj so spremembe v življenju prinesle nove naloge in izzive tudi za svetovalne delavce, kar je vodilo k prenovi programskih smernic. Delo svetovalnih delavcev je zelo kompleksno in zahtevno, pojavljajo se potrebe po novih znanjih in kompetencah. V Analizah in prikazih predstavljamo mnenje slovenskih šolskih svetovalnih delavk o digitalnem sistemu za anonimno poročanje o medvrstniškem nasilju v šolah; pišemo o prednostih in slabostih na podlagi obstoječih tujih aplikacij. Teorija v praksi prinaša prispevek o individualiziranem načrtu vzgojno-izobraževalnega dela za nadarjenega učenca in primer medgeneracijskega sodelovanja učencev Osnovne šole Muta s stanovalci doma Hmelina Radlje ob Dravi v različnih dejavnostih. Aktualno številko sklene intervju s prof. dr. Metodom Resmanom, enim naših najvidnejših znanstvenikov na področju pedagogike, ki se je posvetil predvsem konceptu svetovalnega dela.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-8267
Število strani 48 str.
Format A4