Vzgoja in izobraževanje (6/2022)

13,00 

Opis

V tokratni številki se dotikamo na videz različnih aktualnih tem oz. področij, kot so npr. čustveno in socialno učenje, preverjanje in ocenjevanje na daljavo, bralne zmožnosti ter ne nazadnje avtentični pouk in v umetnosti utemeljene učne izkušnje. Samouravnavanje čustev je izjemno pomemben dejavnik učinkovitega učenja, »vedenja« in prosocialne naravnanosti. Potreba po le-tem zadnja leta vse bolj prodira v zavest izobraževalcev, postopoma in z malimi koraki pa tudi v prakso. Čeprav je na prvi pogled videti preverjanje in ocenjevanje znanja povsem na drugi osi zgoraj omenjenega, pa sodobne paradigme vse bolj premikajo tudi preverjanje in ocenjevanje, še bolj pa spremljanje znanja in podpiranje pri učenju (formativno spremljanje) k podpiranju osebne zrelosti s tem, ko spodbujajo uravnavanje lastnega učenja, refleksivnost, proaktivnost in samostojnost ter odgovornost. Tak pogled na preverjanje in ocenjevanje je svoje mesto našel tudi v izrednih razmerah, ko je pouk potekal na daljavo. Avtentični preizkusi, podpiranje učnega procesa s premišljenimi, taksonomsko zastavljenimi vprašanji, ki učence podpirajo pri globljem vpogledu in gradnji znanja, vmesna konkretna, v opise znanj in veščin usmerjena povratna informacija, ki sporoča, kaj je že doseženo, kaj pa je treba še izboljšati in kako … vse to so gradniki procesa, v katerem učenec gradi tako znanje in globoko razumevanje kot tudi svoje učne zmožnosti oz. učenje učenja. In tako gresta znanje in učni (ter hkrati z njim tudi osebni) razvoj z roko v roki!

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 0350-5065
Število strani 64. str
Format A4