Šolsko svetovalno delo (3/2022)

11,00 

Opis

Tretjo številko smo namenili ranljivim skupinam otrok in mladostnikov, katerih močan določevalec je socialno-ekonomsko ozadje. Pišemo o psihosocialnih in socialnodinamičnih posledicah kroničnega medvrstniškega nasilja kot družbenega problema. Šola kot eden najbolj proaktivnih družbenih podsistemov lahko z jasnim stališčem do medvrstniškega nasilja in ustreznim odzivanjem ter ukrepi doprinese k preprečevanju medvrstniškega nasilja. Sledi prispevek o vzpostavitvi celovitega sistema zgodnjega opozarjanja za preprečevanje šolskega osipa na ravni šole. Rubrika Teorija v praksi pa prinaša tri prispevke o ranljivi populaciji; prvi so otroci in mladostniki, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja in potrebujejo konkretne učne strategije in orodja za razvijanje izvršilnih funkcij, besedišča in grafomotorike. Drugi so žrtve družinskega nasilja, ki zaradi posledic travmatskih doživetij ne morejo v celoti razviti svojih potencialov; podamo nekaj smernic in predlogov za strokovne in svetovalne delavce. V zadnjem prispevku predstavljamo odraščanje v rejniški družini in vlogo svetovalnega delavca pri svetovanju in podpori vsem vpletenim v rejništvo.

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-8267
Število strani 48 str.
Format A4