Vzgoja in izobraževanje (5/2022)

13,00 

Opis

Tematska številka, posvečena razvijanju vizualne pismenosti v vzgoji in izobraževanju.

Vloga in moč podob se je skozi zgodovino spreminjala, njihovo sporočilno vrednost je zmeraj določal kontekst. Danes, z naraščanjem vizualnih medijev in pod vplivom informacijsko komunikacijske tehnologije se zdi, da je podoba zopet prevzela primat oblikovanja mišljenja in čutenja. Vpliv in količinska navzočnost podob sta neprimerljivi s katerimkoli drugim obdobjem.  Podobe, ki  niso toliko odraz stvarnosti, kot so družbeni konstrukti z zavestno izdelano sporočilnostjo, so vseprisotne in močno sooblikujejo naše videnje sveta. Zato je zmožnost branja, interpretiranja in ustvarjanja vizualnih podob, ki jo razumemo pod izrazom vizualna pismenost, ena temeljnih veščin za razumevanje sodobnega sveta.

Revija prinaša široko in povedno branje, ki  kljub le delni, fragmentarni zastavitvi problematike vizualne pismenosti (morda pa prav zato), kar kliče in vabi k bolj sistematični obravnavi, raziskovanju in razvijanju vizualne pismenosti v vzgoji in izobraževanju in tudi širše v družbi.

 

Dodatne informacije

Leto izida

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 0350-5065
Število strani 64. str
Format A4