Vodenje v vzgoji in izobraževanju 56, 1/2024

13,00 

Opis

V svetu, ki se nenehno spreminja in razvija, je iskanje ravnovesja med delom, osebnim življenjem in duševnim zdravjem postalo ključnega pomena. Revija Vodenje v vzgoji in izobraževanju z osrednjo temo dobrobit in blagostanje si prizadeva biti v ospredju raziskav, ki osvetljujejo te kompleksne in večplastne teme. V tej številki se osredotočamo na inovativne pristope k merjenju in izboljšanju dobrobiti. Učinkovito vodenje lahko znatno prispeva k dobrobiti zaposlenih, saj ustvarja okolje, ki spodbuja osebno in poklicno rast. Ravnatelji, ki so osredotočeni na dobrobit, se zavedajo, da je njihova odgovornost več kot le doseganje kratkoročnih ciljev − gre za gradnjo kulture, ki podpira dolgoročno zdravje in zadovoljstvo zaposlenih. V reviji se sprehodimo od poglobljenih analiz učinkovitosti delovnih mest do raziskovanja vpliva okolja na psihično zdravje. Vsak članek v tej številki prispeva k celostnemu razumevanju dobrobiti in vpliva na vodenje v vzgoji in izobraževanju.

Dodatne informacije

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 1581-8225
Število strani 156
Format A5