Fizika v šoli (1/2023)

13,00 

Kategoriji: ,

Opis

Vodilna tema tokratnega letnika je učenje ob eksperimentiranju.

Začenjamo s člankom »Moč človeka«, kjer boste prebrali, kako zelo učinkovito človeško telo proizvaja celično energijo, in se seznanili s presenetljivo primerjavo sevalne moči na maso telesa med človekom in Soncem. V članku »Difrakcijske intraokularne leče« se je avtor izčrpno posvetil temi vsaditve umetnih intraokularnih leč, s katero se slej ko prej sreča večina ljudi in ki je lep primer, kako z znanostjo izboljšujemo kakovost življenja.

V rubriki Iz prakse nam srednješolska učitelja predstavita vsak svoj primer, kako so dijaki ob ustvarjanju merilnika moči kolesarja in kotalne klopi poleg poglobljenega spoznavanja fizikalnih zakonitosti razvijali številne druge zmožnosti sodelovanja, raziskovanja, praktičnega ustvarjanja in uporabe digitalnih tehnologij. Sledi članek, ki predstavlja medpredmetno povezavo med šolsko knjižnico in fiziko. Gre za primer dejavnosti, s katero se povečuje motivacija za branje in hkrati poglablja znanje fizike, pripravljena razstava pa promovira znanost. Avtor članka »Dva poskusa s Soncem« nam ponuja zanimiva poskusa, ki sta še posebej uporabna pri izbirnih predmetih iz astronomije. Na koncu je primer iz osnovne šole, kjer preberemo, kako lahko v obliki simulacije avtentične učne situacije obravnavamo novo učno snov.

V Upodobitvah v fiziki je prvi od dveh člankov na isto temo in nas seznanja s pomembnostjo, uporabnostjo in pravili risanja kot ene izmed pomembnih oblik poročanja o opazovanih pojavih.

V rubriki Učiteljev pogled nam mlada učitelja prestavljata svoje dragocene izkušnje iz poučevanja fizike, pri katerem je v ospredju aktivni pouk in kjer se dijaki poleg vprašanja »kako je« sprašujejo tudi »kako vemo« in »po čem vemo«. V drugem članku, ki se nanaša na enega od člankov iz prejšnjih številk revije, nas učitelj z obsežnimi izkušnjami na svojevrsten način opozarja na nedorečenost pojma polje.

V rubriki Zanimivosti je intervjujev s slovensko znanstvenico in zavzeto promotorko fizike dr. Nataša Vaupotič. Sledi še opis projekta, ki se ukvarja z eno izmed interaktivnih metod razširjene resničnosti, s katerimi je mogoče povečati vključenost učencev pri pouku fizike in izboljšati povprečne dosežke.

Vabljeni k branju, nabiranju novih idej in soustvarjanju naše revije.

Dodatne informacije

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

, ,

Vrsta gradiva

ISSN 1318-6388
Število strani 65 str.
Format A4