Vodenje v vzgoji in izobraževanju 54, 1/2023

13,00 

Opis

Revija Vodenje v vzgoji in izobraževanju 54 je tematska, tujejezična številka, sestavljena iz prispevkov, ki so bili predstavljeni na konferenci Evropska mreža za izboljšanje raziskovanja in razvoja vodenja v izobraževanju (ENIRDELM), ki je potekala septembra 2022 v Pragi. Tema konference je bila oblike podpore vodenju v vzgoji in izobraževanju kot pot k izboljšanju šole. Osem člankov prikazuje različne oblike podpore od kolegialne in mentorske podpore, do supervizije, različnih oblik usposabljanj in profesionalnih mrež. Teme, obravnavane v številki, so raznolike in dokazujejo kompleksnost vodenja vzgojno-izobraževalnih organizacij, še posebej v različnih nacionalnih kontekstih. Poleg tega jasno potrjujejo pomen specifične podpore vodjem vrtcev in šol pri njihovem delu. Članki so v angleškem jeziku, povzetki so prevedeni v slovenski jezik.

Dodatne informacije

Predmet/-i

Stopnja izobraževanja

Vrsta gradiva

ISSN 1581-8225
Število strani 156
Format A5