Geografija na enem mestu

Ključne naloge Predmetne skupine za geografijo so: 

  • razvoj predmeta in njegove didaktike,
  • spremljava raziskav, 
  • priprava strokovnih dokumentov in 
  • razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. 

Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji. Predmetna skupina za geografijo je odgovorna za razvoj učnega načrta za geografijo v osnovni šoli in gimnaziji ter v drugih srednješolskih programih.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalni učni načrti


Novice

Vabilo k ogledu naravoslovne razstave “V vrtincu sprememb”

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije od 13. decembra 2022 do 5. novembra 2023…

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Nagrajenec natečaja v okviru geološkega kongresa

V okviru 6. slovenskega geološkega kongresa, ki je pod naslovom ”Videti (ne)vidno – vloga geologije v naši družbi” potekal od…

Več »

Spletne skupnosti

Za učitelje geografije v osnovni šoli Za učitelje družboslovja Za učitelje geografije v srednjih strokovnih in poklicnih šolah Za učitelje geografije v gimnazijah Sodelovalnica za vse učitelje

Učbeniki in učila


Tekmovanja

Več informacij o tekmovanjih dobite tukaj.

Novice o tekmovanju
Seznam virov in literature za tekmovanje s področja geografije v šolskem letu 2022/2023

Skladno s Pozivom in Pravilnikom o tekmovanjih s področja geografije Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature. Za državno…

Poziv k prijavi na tekmovanja za osnovnošolce in srednješolce s področja geografije v šolskem letu 2022/2023

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih s področja geografije v šolskem letu 2022/2023 razpisuje tekmovanje…

Več »
Koledar tekmovanja
Državna stopnja tekmovanja za osnovnošolce in srednješolce s področja geografije na temo “Geografija voda”.

Tekmovanji sta sestavljeni iz obveznega pisnega dela na šolski stopnji ter obveznega pisnega in terenskega dela na državni stopnji. Šolska…

01 apr 2023
Več »

Projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Glas učenca – most do učenja

Cilj projekta STUDENT VOICE, Glas učenca – most do učenja je slišan in upoštevan glas učenca, ki temelji na vzpostavitvi...

Trajanje do 31. 08. 2019, Zaključeni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave