Geografija na enem mestu

Ključne naloge Predmetne skupine za geografijo so: 

  • razvoj predmeta in njegove didaktike,
  • spremljava raziskav, 
  • priprava strokovnih dokumentov in 
  • razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. 

Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji. Predmetna skupina za geografijo je odgovorna za razvoj učnega načrta za geografijo v osnovni šoli in gimnaziji ter v drugih srednješolskih programih.

Kontakt: Elektronski naslov predmetne skupine

Več o predmetni skupini »

Učni načrti


Digitalni učni načrti


Novice

Nagrajenec natečaja v okviru geološkega kongresa

V okviru 6. slovenskega geološkega kongresa, ki je pod naslovom ”Videti (ne)vidno – vloga geologije v naši družbi” potekal od…

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Prometno-vzgojne aktivnosti za večjo varnost otrok

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 v sodelovanju z Ministrstvom za…

Več »

Spletne skupnosti

Za učitelje geografije v osnovni šoli Za učitelje družboslovja Za učitelje geografije v srednjih strokovnih in poklicnih šolah Za učitelje geografije v gimnazijah Sodelovalnica za vse učitelje

Učbeniki in učila


Tekmovanja

Več informacij o tekmovanjih dobite tukaj.

Novice o tekmovanju
Seznam virov in literature za tekmovanje s področja geografije v šolskem letu 2022/2023

Skladno s Pozivom in Pravilnikom o tekmovanjih s področja geografije Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature. Za državno…

Poziv k prijavi na tekmovanja za osnovnošolce in srednješolce s področja geografije v šolskem letu 2022/2023

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih s področja geografije v šolskem letu 2022/2023 razpisuje tekmovanje…

Več »
Koledar tekmovanja
Šolska stopnja tekmovanja za osnovnošolce in srednješolce s področja geografije na temo “Geografija voda”.

Tekmovanji sta sestavljeni iz obveznega pisnega dela na šolski stopnji ter obveznega pisnega in terenskega dela na državni stopnji. Šolska…

15 nov 2022
Državna stopnja tekmovanja za osnovnošolce in srednješolce s področja geografije na temo “Geografija voda”.

Tekmovanji sta sestavljeni iz obveznega pisnega dela na šolski stopnji ter obveznega pisnega in terenskega dela na državni stopnji. Šolska…

01 apr 2023
Več »

Projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 08. 2021, Projekti, Mednarodni projekti

Glas učenca – most do učenja

Cilj projekta STUDENT VOICE, Glas učenca – most do učenja je slišan in upoštevan glas učenca, ki temelji na vzpostavitvi...

Trajanje do 31. 08. 2019, Arhiv

Več »

Zadnje publikacije

Več »

Digitalna bralnica

Več »

Povezave