Nazaj na vrhnjo stran: Geografija na enem mestu

Predmetna skupina za geografijo

Ključne naloge Predmetne skupine za geografijo so: 

  • razvoj predmeta in njegove didaktike,
  • spremljava raziskav, 
  • priprava strokovnih dokumentov in 
  • razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. 

Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z univerz ter osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji. Predmetna skupina za geografijo je odgovorna za razvoj učnega načrta za geografijo v osnovni šoli in gimnaziji in v drugih srednješolskih programih.

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem in njihovi strokovni in poklicni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo seminarje, delavnice in strokovne konference ter srečanja študijskih skupin za učitelje geografije. Ukvarjamo se z različnimi vsebinami, kot so: 

  • načrtovanje pouka geografije, 
  • preverjanje in vrednotenje znanja in 
  • smiselna raba digitalnih tehnologij. 

Z učitelji geografije sodelujemo tudi na individualni ravni v obliki svetovalnih storitev. Več kot 25. let izvajamo tudi tekmovanje iz znanja geografije.

S sodelovanjem pri različnih mednarodnih in domačih projektih se povezujemo tudi s strokovnjaki in institucijami iz tujine. Že vrsto let se udeležujemo mednarodne geografske olimpijade in na ta način prinašamo v Slovenijo nove didaktične pristope. 

Rezultate svojega dela redno predstavljamo širši javnosti v strokovnih člankih, prispevkih in strokovnih gradivih. Sodelujemo tako na domačih kot tujih konferencah. Izdajamo revijo Geografija v šoli, ki izhaja že več kot 25 let.

Kontakt predmetne skupine za geografijo: