Dve odličji za Slovenijo na mednarodni geografski olimpijadi

Ob zaključku 17. mednarodne geografske olimpijade so slovenski dijaki dosegli visoke uspehe: dijakinja Polona Boštjančič s Škofijske gimnazije Vipava je osvojila srebrno medaljo in dijak Matic Kremžar z Gimnazije Bežigrad je pritekmoval bronasto medaljo.

Seznam virov in literature za Selekcijsko tekmovanje s področja geografije v šolskem letu 2021/2022

Skladno s Pozivom k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja in Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature za Selekcijsko tekmovanje s področja geografije za učence in dijake v šolskem letu 2021/2022 na temo Gore Slovenije in sveta.

Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja – geografija

Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja geografije za učence in dijake na temo Gore Slovenije in sveta.

Obvestilo o izvedbi državne ravni tekmovanja v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021

Državna raven tekmovanja v znanju geografije za osnovne in srednje šole bo zaradi pandemije COVID skladno s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije prilagojena in bo zaradi epidemioloških razmer potekala spletno v soboto, 24. aprila 2021.

Moderiran seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021

Moderiran seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021 na temo »Prehrana v geografski perspektivi«

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije (veljaven od 23. 12. 2020 do 11. 8. 2021).

Seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021 na temo »Prehrana v geografski perspektivi«

Skladno z Razpisom in Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature. Za območno in državno raven tekmovanja se upoštevajo tudi viri in literatura prejšnjih ravni.

Razpis tekmovanja v znanju geografije osnovnošolcev in srednješolcev v šolskem letu 2020/2021

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije razpisuje v šolskem…

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja , Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj št. 0071-2/2020-1 z dne 14.5.2020, objavljamo Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020.