Seznam virov in literature za tekmovanje s področja geografije v šolskem letu 2022/2023


Skladno s Pozivom in Pravilnikom o tekmovanjih s področja geografije Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature. Za državno stopnjo tekmovanja se upoštevajo tudi viri in literatura prejšnje stopnje.

Seznam virov in literature (za tisk)