Fizika na enem mestu

Področja dela Predmetne skupine za fiziko so:

  • izobraževanja učiteljev na študijskih srečanjih, seminarjih, konferencah, webinarjih …;
  • sodelovanje z učitelji v okviru projektov in razvojnih nalog;
  • skrb za spletne učilnice, ki so namenjene obveščanju učiteljev in spodbujanju sodelovanja med njimi;
  • izvajanje svetovalnih storitev;
  • individualna pomoč učiteljem ob morebitnih dilemah glede pouka fizike;
  • priprava strokovnih mnenj za ministrstvo, pristojno za izobraževanje, ter za Inšpektorat RS za šolstvo in šport.

Kontakti ZRSŠ svetovalcev PS za fiziko:


Učni načrti in katalogi znanj


Digitalizirani učni načrti


Novice

Naravoslovni tabor Slovenj Gradec 2023

V času od četrtka 26.10. do sobote 28.10.2023 je v OE Slovenj Gradec na Fakulteti za tehnologijo polimerov (FTPO) potekal…

Ozaveščanje otrok in mladostnikov glede problematike trgovine z ljudmi

Trgovina z ljudmi je huda oblika kaznivega dejanja in huda kršitev človekovih pravic, ki se pojavlja povsod po svetu. Čeprav…

Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši. V novem šolskem letu…

Več »

Spletne skupnosti

Spletna učilnica za učitelje fizike v osnovni šoli Spletna učilnica za učitelje fizike v srednji šoli sodelov@lnica za učitelje v OŠ in v SŠ

Projekti

Razvijanje kompetenc integriranega vodenja

Osnovni cilj projekta ILSP – Integrated Leadership in School Practice (Integrirano vodenje v šolski praksi) je zbrati dokaze iz prakse...

Trajanje do 31. 08. 2022, Projekti, Zaključeni projekti

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

Cilj projekta DESIGN MY FUTURE – Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja pri...

Trajanje do 31. 12. 2022, Projekti, Mednarodni projekti

Glas učenca – most do učenja

Cilj projekta STUDENT VOICE, Glas učenca – most do učenja je slišan in upoštevan glas učenca, ki temelji na vzpostavitvi...

Trajanje do 31. 08. 2019, Zaključeni projekti

Več »

Zadnje publikacije

Več »

Digitalna bralnica

Več »