Kdo prebiva na knjižnih policah v naši šolski knjižnici?

Izvleček V prispevku je predstavljen pouk v tretjem razredu, kjer preverjamo usvojeno znanje in spretnosti učencev prvega triletja pri raziskovanju…

Pouk v šolski knjižnici – s 5. razredom o ljudskih pravljicah

Izvleček V prispevku je prikazan primer izvedbe ure KIZ v povezavi z ljudskimi pravljicami v 5. razredu. Ljudske pravljice so…

Decembrski čas v šolski knjižnici OŠ Prule

Izvleček Namen prispevka je predstaviti pouk in dejavnosti, ki na šoli potekajo skladno z letnim delovnim načrtom v mesecu decembru….

Uporaba SSKJ pri pouku v osnovnošolski knjižnici

Izvleček Namen prispevka je predstaviti primer pouka uporabe in učenja dela s slovarji, natančneje s SSKJ (prvič se z uporabo…

Mednarodni eTwinning projekt na Osnovni šoli Prule z naslovom Who are you?

Izvleček V šolskem letu 2014/2015 smo se odločili priključiti mednarodnemu projektu v okviru eTwinninga. Vse se je začelo z udeležbo…

Informacijsko-komunikacijska tehnologija in uporaba kataloga COBISS Osnovne šole Prule

Izvleček V okviru pouka, v povezavi s knjižničnim informacijskim znanjem (dalje KIZ), v naši knjižnici pri iskanju gradiva na policah…

Različni načini spodbujanja branja v šolski knjižnici Osnovne šole Prule

Izvleček V prispevku so predstavljene pretekle praktične izkušnje in različni načini spodbujanja branja v šolski knjižnici OŠ Prule. V uvodu…

Organizacija zbirke in izgradnja kataloga v knjižnici OŠ Prule

Izvleček Prispevek predstavlja pot šolske knjižnice OŠ Prule do vključitve v sistem COBISS še pred novelo Zakona o knjižničarstvu (2015),…

Učenje lepopisja pri interesni dejavnosti v šolski knjižnici Osnovne šole Prule

Izvleček V prispevku so predstavljene ure pouka interesnih dejavnosti, ki so bile namenjene spoznavanju zgodovine, lepopisja, prvih knjig in besedil….

Interaktivni Prešeren v šolski knjižni OŠ Prule

Izvleček V prispevku je predstavljeno vsakoletno načrtovanje proslave in kulturnih dejavnosti kot podpora obeleženju kulturnega praznika v februarju. Učitelji določenih…

Pouk v šolski knjižnici s petošolci o prvih slovenskih knjigah

Izvleček Prispevek opisuje pouk v 5. razredu pri predmetu družba, in sicer učenje o prvih slovenskih knjigah, slovenskem jeziku in…

Učenje o zemljevidih s četrtošolci v šolski knjižnici

Izvleček V prispevku je opisan pouk s četrtošolci, ko se v okviru družbe začnejo podrobneje seznanjati z orientacijo in zemljevidi….