Decembrski čas v šolski knjižnici OŠ Prule

PDF članek

Izvleček

Namen prispevka je predstaviti pouk in dejavnosti, ki na šoli potekajo skladno z letnim delovnim načrtom v mesecu decembru. Prispevek prikazuje posamezne dogodke in dneve, ki so bili načrtovani in izvedeni ob koncu leta 2014. S slikovnim gradivom pa je prikazano posamezno obdobje oziroma dejavnost.

Abstract

December in the School Library of Prule Primary School

The purpose of the paper is to present lessons and activities that are being implemented at the school in the month of December in accordance with the annual work plan. The paper presents individual events and days that were planned and carried out at the end of 2014. Pictorial material is used to present an individual period or activity.