Uporaba SSKJ pri pouku v osnovnošolski knjižnici

PDF članek

Izvleček

Namen prispevka je predstaviti primer pouka uporabe in učenja dela s slovarji, natančneje s SSKJ (prvič se z uporabo slovarjev učenci srečajo že v 4. razredu). Podrobneje bo opisan pouk slovenščine v 7. razredu, kjer učenci poglobljeno spoznavajo in uporabljajo SSKJ ter doživijo drugačno poučevanje in skupinsko delo s slovarji (tiskanimi in elektronskimi).

Abstract

Use of the Dictionary of Standard Slovenian in Lessons in a Primary School Library

The purpose of the paper is to present a sample lesson in using and learning to work with dictionaries, more precisely with the Dictionary of Standard Slovenian (students are first introduced to the use of dictionaries in the 4th grade). It describes in greater detail a Slovenian language lesson in the 7th grade, during which the students come to know and use the Dictionary of Standard Slovenian in-depth, and experience a different kind of teaching and group work with dictionaries (printed and electronic).