Kdo prebiva na knjižnih policah v naši šolski knjižnici?

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljen pouk v tretjem razredu, kjer preverjamo usvojeno znanje in spretnosti učencev prvega triletja pri raziskovanju knjižnice. Predstavljeni so učni list in posamezne naloge, s katerimi preverjamo znanje ter uspešno sodelovanje s kolegicami, ki poučujejo v tretjem razredu.

Abstract

Who Is Living on the Bookshelves in Our School Library?

The paper presents lessons in the third grade, during which we assess the knowledge and skills gained by pupils in the first triennium while exploring the library. It presents the worksheet and individual tasks used for knowledge assessment, and the successful cooperation with third grade teachers.