Učenje lepopisja pri interesni dejavnosti v šolski knjižnici Osnovne šole Prule

PDF članek

Izvleček

V prispevku so predstavljene ure pouka interesnih dejavnosti, ki so bile namenjene spoznavanju zgodovine, lepopisja, prvih knjig in besedil. Tudi v šolski knjižnici je bilo vsako šolsko leto oblikovanih več skupin, ki so obiskovale različne interesne dejavnosti pod vodstvom šolskega knjižničarja. Interesne dejavnosti so imele vsako šolsko leto na voljo določeno število ur, saj število ur interesnih dejavnosti predpisuje predmetnik. V prispevku so omenjeni ter prikazani pripomočki, ki so potrebni za izvajanje lepopisja in izdelki, ki so nastali.

Abstract

Learning Calligraphy as an Extracurricular Activity in the Prule Primary School Library

The paper describes extracurricular activities introducing history, calligraphy, first books and texts. The school library also hosted several groups every school year which participated in various extracurricular activities under the guidance of the school librarian. Each year, a certain number of hours was dedicated to extracurricular activities, because the number of hours intended for extracurricular activities is defined by the curriculum. The paper also mentions the tools required for calligraphy and the final products.