Različni načini spodbujanja branja v šolski knjižnici Osnovne šole Prule

PDF članek

Izvleček

V prispevku so predstavljene pretekle praktične izkušnje in različni načini spodbujanja branja v šolski knjižnici OŠ Prule. V uvodu bo nekaj besed namenjenih teoriji o branju in bralni motivaciji. V nadaljevanju pa bodo podrobneje opisani primeri, uporabljeno gradivo in aplikacije ter programska oprema, ki so se izkazali za dobre pri širjenju dobrih lastnosti knjižnice in spodbujanju branja.

Abstract

Different Ways of Encouraging Reading in the Prule Primary School Library

The article describes practical experiences and various ways of encouraging reading at the Prule primary school library. It begins with a few words on the theory of reading and reading motivation, followed by a detailed description of the examples, along with the used materials, applications and software that proved to be advantageous in spreading the word about the library’s good qualities and encouraging reading.