Strokovno srečanje svetovalcev za pripravo študijskih srečanj 2022

Danes na ZRSŠ poteka strokovno srečanje svetovalcev za pripravo ne letošnjo izvedbo študijskih srečanj. Srečanje poteka hibridno (v živo in…

Študijska srečanja – izdaja potrdil 2021

Obveščamo vas, da smo 25.11.2021 pričeli s pošiljanjem potrdil za študijska srečanja na elektronske naslove strokovnih delavcev, ki so opravili…

Obvestilo za udeležence študijskih srečanj

Obveščamo vas, da je rok za opravljanje obveznosti 2. dela študijskega srečanja podaljšan do 30. septembra 2021.

Objava terminov študijskih srečanj 2021/2022 in obvestilo glede prijav

Objavljamo preglednico s termini študijskih srečanj za strokovne delavce od vrtcev do srednjih šol.

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev

V tem obdobju potekajo prijave na študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev. Prijava je pogoj za nemoteno pripravo in organizacijo.

Prijava na študijska srečanja

Vabimo vas, da se udeležite študijskih srečanj za vzgojitelje, učitelje in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev 2021/2022

Na področju predšolske vzgoje bomo ob načelih in pristopih inovativnih učnih okolij za 21. stoletje posvetili zagotavljanju spodbudnega učnega okolja in optimalnih možnosti za razvoj in napredek otrok.

Študijska srečanja za strokovne delavce osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom ter glasbenih šol 2021/2022

Zavod RS za šolstvo tradicionalno izvaja študijska srečanja, ki so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, z namenom informiranja o aktualnih novostih in izmenjave dobrih praks.

Študijska srečanja za strokovne delavce srednjih šol in dijaških domov 2021/2022

Zavod RS za šolstvo tradicionalno izvaja študijska srečanja, ki so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, z namenom informiranja o aktualnih novostih in izmenjave dobrih praks.

Predvideni termini izvedb študijskih srečanj 2021/2022

Študijska srečanja bomo izvajali konec avgusta 2021 in bodo potekala v živo ali na daljavo. O organizaciji, vsebini in obliki izvedbe vas bomo obvestili konec junija 2021.

Študijska srečanja v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 bo Zavod RS za šolstvo študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol organiziral konec avgusta, v skupnem obsegu 8 ur.

Študijska srečanja – potrdila

Obveščamo vas, da smo pred koncem leta 2020 poslali po e-pošti potrdila za udeležbo na študijskih srečanjih vsem udeležencem, ki…