Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev 2021/2022

Na področju predšolske vzgoje bomo ob načelih in pristopih inovativnih učnih okolij za 21. stoletje posvetili zagotavljanju spodbudnega učnega okolja in optimalnih možnosti za razvoj in napredek otrok.

Študijska srečanja za strokovne delavce osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom ter glasbenih šol 2021/2022

Zavod RS za šolstvo tradicionalno izvaja študijska srečanja, ki so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, z namenom informiranja o aktualnih novostih in izmenjave dobrih praks.

Študijska srečanja za strokovne delavce srednjih šol in dijaških domov 2021/2022

Zavod RS za šolstvo tradicionalno izvaja študijska srečanja, ki so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, z namenom informiranja o aktualnih novostih in izmenjave dobrih praks.

Predvideni termini izvedb študijskih srečanj 2021/2022

Študijska srečanja bomo izvajali konec avgusta 2021 in bodo potekala v živo ali na daljavo. O organizaciji, vsebini in obliki izvedbe vas bomo obvestili konec junija 2021.

Študijska srečanja v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 bo Zavod RS za šolstvo študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol organiziral konec avgusta, v skupnem obsegu 8 ur.

Študijska srečanja – potrdila

Obveščamo vas, da smo pred koncem leta 2020 poslali po e-pošti potrdila za udeležbo na študijskih srečanjih vsem udeležencem, ki…

Obvestilo učiteljem/vzgojiteljem – študijska srečanja 2020/21

Študijska srečanja smo uspešno zaključili, zato vaši MS računi z zavodovo domeno, ki ste jih prejeli ob prijavi, niso več…

Študijska srečanja 2020 – dodatne izvedbe

Za zamudnike oziroma dodatno zainteresirane odpiramo prijave na študijska srečanja 2020, ki jih bomo izvedli jeseni 2020, v kolikor bo…

Študijska srečanja 2020 za strokovne delavce vrtcev

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev bodo potekala na daljavo. Na spletni strani ZRSŠ bo od 2. 7. 2020 odprta…

Študijska srečanja 2020 za učitelje in strokovne delavce osnovnih in srednjih šol

Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo bomo letošnja študijska srečanja za učitelje in druge strokovne delavce osnovnih in srednjih šol…