Objava terminov študijskih srečanj 2021/2022 in obvestilo glede prijav

Objavljamo preglednico s termini študijskih srečanj 2021/2022 za strokovne delavce od vrtcev do srednjih šol.

Povezava do preglednice.

Prijave na študijska srečanja smo zaprli.

Vse strokovne delavce, ki so zamudili prijavo, obveščamo, da bo ogled aktualnih obravnavanih vsebin na voljo po zaključku študijskih srečanj. Za dostop do posnetka pišite na e-naslov . Prijave zbiramo do 1. 10. 2021. Potrdil za ogled posnetkov ne bomo izdajali.

Dostop do digitaliziranih učnih načrtov je omogočen vsem strokovnim delavcem na naslovu https://dun.zrss.si/.

Platforma za načrtovanje učnih priprav se še razvija, zato je trenutno dostop omogočen le tistim strokovnim delavcem, ki so se prijavili na študijska srečanja. Strokovnim delavcem, ki se študijskih srečanj niso udeležili, bomo dostop omogočili naknadno in jih o tem pravočasno obvestili.