Študijska srečanja za strokovne delavce osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom ter glasbenih šol 2021/2022

Zavod RS za šolstvo tradicionalno izvaja študijska srečanja, ki so namenjena strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol, z namenom informiranja o aktualnih novostih in izmenjave dobrih praks.

Vsebina srečanj

Leto 2021 je področje vzgoje in izobraževanja postavilo pred nove izzive, saj je bilo potrebno v dolgem obdobju dela na daljavo prilagoditi način izvedbe pouka posebnim okoliščinam in učencem zagotoviti čim bolj kvaliteten vzgojno-izobraževalni proces. Letošnja študijska srečanja za osnovne in srednje šole bomo posvetili načrtovanju pouka s pomočjo digitaliziranih učnih načrtov, raznolikim oblikam preverjanja in ocenjevanja znanja, aktivnostim za zmanjševanje neželenih posledic, ki so nastale zaradi specifike izvajanja pouka v tem šolskem letu ter zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja.

Organizacija srečanj

Študijska srečanja bomo izpeljali v treh delih, po modelu 4+2+2.

Prvi del, v obsegu 4 ure, bo izveden za predmete in skupine z manjšim številom udeležencevv živo, za večje skupine pa na daljavo, v spletnem okolju MS Teams. Natančne informacije bodo objavljene na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

 1. del: 4 ure2. del: 2 uri3. del: 2 uri
Način izvedbeV živo ali na daljavoNa daljavoNa daljavo
Osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom20.8. – 27.8. 2021  Po zaključku prvega dela do 15. 9.V zadnjih dveh tednih septembra
Glasbene šole24. 8. – 27. 8. 2021  Po zaključku prvega dela do 15. 9.V zadnjih dveh tednih septembra

Drugi del, v obsegu 2 uri, bo potekal na daljavo s pomočjo digitaliziranih učnih načrtov in samostojno izdelavo letne e-priprave ter refleksijo. Aktivnosti bodo potekale po zaključku prvega dela do 15. 9. v MS Teams.

Tretji del, v obsegu 2 uri, bo organiziran kot videokonferenca, na kateri bodo predstavljeni primeri dobrih praks in nadaljnje usmeritve za delo z digitaliziranimi učnimi načrti. Izpeljali ga bomo v zadnjih dveh tednih v septembru.

Prijave

Spletne prijave bodo odprte od 21. 6. do 8. 7. 2021 na spletni strani ZRSŠ.