Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev 2021/2022

Vsebina srečanj

Na področju predšolske vzgoje bomo ob načelih in pristopih inovativnih učnih okolij za 21. stoletje posvetili zagotavljanju spodbudnega učnega okolja in optimalnih možnosti za razvoj in napredek otrok. Osvetlili bomo pomen varne in smiselne rabe digitalne tehnologije v skupini in za sodelovanje s starši. Pokazali bomo primer programa in nakazali možnosti, kako tehnologijo kombinirati z neposredno izkušnjo otroka.

Organizacija srečanj

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev bodo potekala v treh delih: 4+2+2 uri.

Prvi del študijskih srečanj bo potekal v spletnem okolju MS Teams v času od 23. 8. 2021 do 27. 9. 2021

Strokovni delavci vrtcevTermini izvedbNačin izvedbe
1. del: 4 ure23. 8. – 27. 9. 2021Na daljavo
2. del: 2 uriPo zaključku prvega dela – do 27. 9. 2021Na daljavo
3. del: 2 uriV zadnjem tednu septembraNa daljavo

Prvi del bo zajemal strokovna izhodišča in delavnice, drugi del konkretne aktivnosti smiselne rabe digitalne tehnologije v izvedbenem kurikulu vrtca, tretji del pa bo potekal kot videokonferenca.

Prijave

Spletne prijave bodo odprte od 21. 6. do 8. 7. 2021 na spletni strani ZRSŠ.