Študijska srečanja v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 bo Zavod RS za šolstvo študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol organiziral konec avgusta, v skupnem obsegu 8 ur. V primeru izpeljave v živo, bodo študijska srečanja izvedena v enem delu, če pa zdravstvene razmere izvedbe v živo ne bodo omogočale, bodo izpeljana na daljavo v več delih. Vsebina študijskih srečanj bo nadgradnja vsebin, ki so bile izvedene v preteklem letu in se bo nanašala na aktualno problematiko, kot je prenova učnih načrtov, raba interaktivnih učnih načrtov in dostopnih digitalnih gradiv ter druge teme. Podrobnejša vsebina bo predstavljena junija, ko bo mogoča tudi prijava na študijska srečanja. Vse informacije o vsebini in obliki izvedbe bodo pravočasno objavljene na spletni strani Zavoda RS za šolstvo pod naslovom Študijska srečanja.