Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev

V tem obdobju potekajo prijave na študijska srečanja za vrtce 2021. Prijava je pogoj za nemoteno pripravo in organizacijo.

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev si bodo na študijskih srečanjih izpopolnjevali digitalne kompetence in pridobili dodatna vedenja o smiselni in varni rabi digitalne tehnologije v predšolski vzgoji. Delo bo potekalo tudi na pripravi kreiranja digitalne zgodbe in prikazu nekaterih orodij, ki so uporabna pri vzgojno izobraževalnem delu v vrtcu.

Študijska srečanja bodo potekala na daljavo v spletnem okolju MS Teams, od 24. avgusta do 30. septembra 2021, v treh delih po modelu 4+2+2.

  • Prvi del, v obsegu 4 ure, bo potekal kot interaktivno srečanje v obliki krajših predavanj in delavnic.
  • Drugi del, v obsegu 2 uri, bo vključeval ogled videoposnetka, ki ga udeleženec opravi kadarkoli pred tretjim delom srečanja.
  • Tretji del, v obsegu 2 uri, bo potekal kot zaključna konferenca v zadnjem tednu septembra.

Na študijsko srečanje se strokovni delavci lahko prijavijo na povezavi, kjer lahko za prvi del srečanja, izbirajo med datumi od 24. 8. 2021 do 27. 9. 2021. Za svetovalne delavce v vrtcih sta na voljo dva datuma: 30. 8. 2021 in 31. 8. 2021.

Prijava na posamezen datum je možna do zapolnitve mest. Študijskih srečanj se bodo lahko udeležili samo prijavljeni strokovni delavci.

Prijave bodo odprte do četrtka, 8. julija 2021