Seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021 na temo »Prehrana v geografski perspektivi«

Skladno z Razpisom in Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature. Za območno in državno raven tekmovanja se upoštevajo tudi viri in literatura prejšnjih ravni.

Razpis tekmovanja v znanju geografije osnovnošolcev in srednješolcev v šolskem letu 2020/2021

Zavod Republike Slovenije za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije razpisuje v šolskem…

Zaključujemo z izvedbo tekmovanj v organizaciji ZRSŠ

Spoštovani mentorji  tekmovanj v organizaciji ZRSŠ, v dneh po objavi naše odločitve smo prejeli kar nekaj strinjanj in tudi nestrinjanj…

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja , Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj št. 0071-2/2020-1 z dne 14.5.2020, objavljamo Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020.

O izobraževanju na daljavo s svetovalci ZRSŠ v SIO skupnostih

Nova situacija v kateri smo se znašli zahteva od strokovnih delavcev uporabo drugačnih pristopov pri delu z učenci in dijaki. Porajajo se vprašanja na katera zaenkrat nihče nima vseh odgovorov. Ta trenutek si vsi najbolj želimo, da bi našim učencem in dijakom omogočili kakovostno izobraževanje na daljavo.

Arhiv tekmovalnih pol iz znanja geografije za OŠ in SŠ od leta 2010 do leta 2020

Arhiv tekmovanj iz znanja geografije za OŠ in SŠ za pretekla leta Šolsko leto 2019/2020 Šolsko leto 2018/2019 Šolsko leto…