Zaključujemo z izvedbo tekmovanj v organizaciji ZRSŠ

Spoštovani mentorji  tekmovanj v organizaciji ZRSŠ,

v dneh po objavi naše odločitve smo prejeli kar nekaj strinjanj in tudi nestrinjanj z našo odločitvijo o zaključku tekmovanj. Vsem, ki ste izrazili pomisleke, sporočamo, da smo odločitev sprejeli z veliko mero odgovornosti do mladih tekmovalcev, ki bodo morali do zaključka šolskega leta opraviti še številne druge obveznosti, povezane s poukom na daljavo oziroma nekateri tudi v živo. Prepričani smo, da je naša odločitev prava in da moramo vsi odrasli v teh razmerah nuditi oporo tekmovalcem, da bodo lahko razumeli, da izredne razmere terjajo tudi izredne odločitve, ki niso nujno všečne vsem. Pomagajmo jim razumeti, da je pridobivanje znanja v procesu priprav na tekmovanje enako vredno (morda celo več) kot sama izvedba tekmovanja, ki je samo dogodek za primerjavo z vrstniki od drugod. Verjamemo, da boste znali to odločitev na vaše učence in dijake prenesti na ustrezen način, saj jih vi najbolj poznate in se zavedate svojega pedagoškega poslanstva še posebej v teh razmerah.

Še enkrat se vam zahvaljujemo za vaše delo z mladimi, ki kažejo še poseben interes na vašem predmetnem področju. Ker pa je mentorstvo samo ena od številnih nalog, ki jih sicer opravljate in je pri sedanjem delu na daljavo zelo v ozadju, vemo, da vas večina to našo odločitev podpira in/ali sprejema.

Samo skupaj lahko omilimo negativne posledice, ki jih trenutne izredne razmere lahko pustijo na naših mladih generacijah in jih pripravimo, da se bodo znali ustrezno prilagajati na življenje, ki jih čaka.

Obveščamo vas, da za letošnje šolsko leto 2019/2020 zaključujemo z izvedbo tekmovanj, katerih organizator je Zavod RS za šolstvo in sicer:

– Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje: s podelitvijo priznanj na državni ravni, ki je bila izvedena 7. 3. 2020,
– Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda OŠ: s podelitvijo priznanj na območni ravni, ki je bila izvedena 15. 1. 2020,
– Tekmovanje iz znanja nemščine za devetošolce: s podelitvijo priznanj na šolski ravni, ki je bila izvedena 21. 11. 2019,
– Tekmovanje iz znanja zgodovine: s podelitvijo priznanja na območni ravni, ki je bila izvedena 4. 2. 2020 in
– Tekmovanje iz geografije za OŠ in SŠ: s podelitvijo priznanj na območni ravni, ki je bila izvedena 13. 2. 2020. Pri tem tekmovanju je za eno leto preložena tudi mednarodna raven, ki bi morala biti letos v Turčiji.

Vsa dosežena priznanja bodo tekmovalcem podeljena v skladu z obstoječimi pravilniki tekmovanj in poslana na šole do zaključka šolskega leta.

Tekmovalcem in mentorjem čestitamo za dosežene uspehe in opravljeno delo, predvsem pa vsem tekmovalcem za osvojeno znanje in spretnosti, ki jih prinaša izkušnja tekmovanja.