Seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021 na temo »Prehrana v geografski perspektivi«


Skladno z Razpisom in Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature. Za območno in državno raven tekmovanja se upoštevajo tudi viri in literatura prejšnjih ravni.

Več informacij v priponki.