Moderiran seznam virov in literature za tekmovanje v znanju geografije v šolskem letu 2020/2021


Skladno z obvestilom št. 60911-1/2021-1 z dne 22. 2. 2021, Razpisom in Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev v znanju geografije Državna tekmovalna komisija predpisuje seznam virov in literature.

Za državno raven tekmovanja se upoštevajo tudi viri in literatura šolske ravni.

Več podrobnosti v priponki.