Tu predstavljamo domače, mednarodne in tiste projekte, ki so se do tega trenutka zaključili.

Pri vsakem projektu navajamo informacije o ciljih, namenih, partnerjih, sodelujočih, trajanju … Vsak posamezni projekt hkrati prinaša tudi dragocene strokovne rešitve, zato so informacije o tem umeščene pod zavihkom Usposabljanja (Strokovne rešitve).

Informacije o domačih projektih, za katere je financiranje zagotovljeno iz slovenskih virov, dobite z izborom podstrani, na katerih so le-ti predstavljeni.
Prav tako lahko ločeno poiščete le mednarodne projekte, ki jih v celoti ali vsaj delno financirajo druge države.

Arhiv ponuja informacije o zaključenih projektih.


MENTEP

Predvideno trajanje projekta: 1. 3. 2015 – 31. 5. 2018 Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse – namen projekta je preveriti...

Trajanje do 31. 05. 2018, Arhiv

LINPILCARE

Predvideno trajanje projekta: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2017 Povezovanje raziskovanja učiteljeve lastne prakse in izsledkov raziskav v učečih...

Trajanje do 31. 08. 2017, Arhiv

Inovativna učna okolja za delo z nadarjenimi dijaki

Ključni cilj: zasnovati mrežo podpore med vključenimi šolami za sprotno izmenjavo izkušenj in modelov, za obravnavo izvedbenih in strokovnih rešitev...

Trajanje do 31. 12. 2016, Arhiv

Inovacijski projekti

Inovacijski projekti posodabljajo vzgojo in izobraževanje neposredno, v skladu s pričakovanji in priložnostmi v učnih okoljih ter z zmožnostmi učečih...

Trajanje do 31. 08. 2016, Arhiv

Slovenski učni krogi

Učni krogi potekajo po metodologiji, ki stimulira vseudeležence k ativnemu sodelovanju in odgovornemu opravljanju vseh nalog. Raziskovanje v slovenskih in...

Trajanje do 01. 05. 2016, Arhiv

KEPASS

Projekt KEPASS, v slovenščini Program izmenjave znanja za jadranski šolski sistem, je soustanovila Evropska unija z namenom povezati šolske sisteme,...

Trajanje do 31. 10. 2015, Arhiv

Inovativna pedagogika 1:1

Sodobna »informacijska« družba podprta s sodobnimi vzgojno izobraževalnimi procesi v vzgojno izobraževalnih zavodih na eni strani tako ustvarja nove potrebe...

Trajanje do 30. 06. 2015, Arhiv

Creative Classroom Lab

Creative Classroom Lab oziroma Ustvarjalni razred je projekt, ki ga predstavljamo tukaj.

Trajanje do 31. 05. 2015, Arhiv

Eufolio

Elektronski razvojni listovnik v projektu opredeljujemo kot elektronsko osebno okolje učenca, v katerem načrtuje, spremlja in vrednoti svoje učenje in...

Trajanje do 30. 04. 2015, Arhiv