Tu predstavljamo domače, mednarodne in tiste projekte, ki so se do tega trenutka zaključili.

Pri vsakem projektu navajamo informacije o ciljih, namenih, partnerjih, sodelujočih, trajanju … Vsak posamezni projekt hkrati prinaša tudi dragocene strokovne rešitve, zato so informacije o tem umeščene pod zavihkom Usposabljanja (Strokovne rešitve).

Informacije o domačih projektih, za katere je financiranje zagotovljeno iz slovenskih virov, dobite z izborom podstrani, na katerih so le-ti predstavljeni.
Prav tako lahko ločeno poiščete le mednarodne projekte, ki jih v celoti ali vsaj delno financirajo druge države.

Arhiv ponuja informacije o zaključenih projektih.


Projektu EU (pred 2015)

Projekti, ki jih financirata Evropska Unija (EU) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so objavljeni tukaj.

Trajanje do 31. 12. 2014, Arhiv

Comenius Regio

V šolskih letih 2012/13 in 2013/14 smo sodelovali v mednarodnem projektu COMENIUS REGIO PARTNERSTVO. Gre za kolegialno podpiranje učiteljev za...

Trajanje do 31. 07. 2015, Arhiv

E-šolstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport je na javnemu razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje...

Trajanje do 31. 08. 2013, Arhiv

Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju

Projekt Supporting Teachers for Effective Assessment for Learning, v slovenščini Podpora učiteljem pri formativnem spremljanju, je nastal pod okriljem konzorcija CIDREE...

Trajanje do 31. 12. 2014, Arhiv

Glas učenca – most do učenja

Cilj projekta STUDENT VOICE, Glas učenca – most do učenja je slišan in upoštevan glas učenca, ki temelji na vzpostavitvi...

Trajanje do 31. 08. 2019, Arhiv