Pedagoško vodenje

Pedagoško vodenje (konferenca ravnateljev) Pred vsakokratnim začetkom novega šolskega leta organiziramo tradicionalno konferenco, na katero so vabljeni ravnatelji  vzgojno-izobraževalnih zavodov…

KUPM

KUPM (Konferenca o učenju in poučevanju matematike) vsaki dve leti odpira prostor za povezovanje vseh učiteljev, ki poučujejo matematiko od…

SIRIKT

SIRIKT – Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT je tradicionalna mednarodna konferenca, ki se osredotoča na inovativno in smiselno uporabo…