NAK

NAK – bienalna nacionalna konferenca je namenjena učiteljicam in učiteljem naravoslovnih predmetov celotne izobraževalne vertikale ter laborantkam in laborantom za naravoslovne predmete. Ob aktualnih novostih in izbrani tematiki, so v ospredju konference inovativni pristopi v poučevanju in učenju naravoslovnih predmetov, posebej učenje z raziskovanjem, naravoslovna pismenost, spodbujanje vertikalnega in horizontalnega povezovanja znanja v naravoslovnem izobraževanju, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj, izmenjava izkušenj s predstavitvami obetavnih praks in strokovno druženje.

Arhiv konferenc

NAK 2021

NAK 2019

NAK 2017

NAK 2015

NAK 2013

NA-MA 2012

NAK 2011