Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov 2013

Od opazovanja in raziskovanja do znanja

Laško, 19. november 2013

Reportaža konference

Konferenca je bila namenjena vsem pedagoškim in drugim strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so povezani s poučevanjem naravoslovnih vsebin, s poučevanjem spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike, gospodinjstva, naravoslovja, tehnike in tehnologije, kemije, biologije, fizike ter športa.

Namen konference je bil:

  • seznanitev z aktualnimi novostmi in posodobitvami na področju naravoslovnih strok in na področju poučevanja naravoslovnih predmetov ter predmetov z naravoslovnimi vsebinami;
  • spodbujanje vertikalnega in horizontalnega povezovanja pri poučevanju naravoslovnih predmetov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah;
  • priložnost za strokovno druženje, izmenjavo izkušenj in predstavitev preizkušenih primerov prakse.

Bogat in raznolik program s strokovno-didaktičnimi prispevki s področja naravoslovja je zajemal tri vsebinske sklope:
  1. Naravoslovno znanje - razvijanje pojmov in konceptov
  2. Naravoslovni, tehnični in tehnološki postopki - razvijanje spretnosti
  3. Odnos do naravoslovja in odgovornost do okolja in zdravja

in je potekal v obliki:
  • plenarnih in sekcijskih predavanj;
  • predstavitev in delavnic
  • ter predstavitev kratkih prispevkov sodelujočih v obliki TeachMeet-a.