Kontakt

Programski odbor konference

Samo Božič, samo.bozic@zrss.si, vodja programskega odbora
Andreja Bačnik, andreja.bacnik@zrss.si
Jaka Banko, jaka.banko@zrss.si
Claudio Battelli, claudio.battelli@zrss.si
Gorazd Fišer, gorazd.fiser@zrss.si
Saša Kregar, sasa.kregar@zrss.si
Nives Markun Puhan, nives.markunpuhan@zrss.si
Bernarda Moravec, bernarda.moravec@zrss.si
Sandra Mršnik, sandra.mrsnik@zrss.si
Leonida Novak, leonida.novak@zrss.si
Anita Poberžnik, anita.poberznik@zrss.si
Irena Simčič, irena.simcic@zrss.si
Simona Slavič Kumer, simona.slavic-kumer@zrss.si
Milenko Stiplovšek, milenko.stiplovsek@zrss.si
Vesna Vršič, vesna.vrsic@zrss.si


Ožji organizacijski odbor konference

Jaka Banko, jaka.banko@zrss.si, vodja organizacijskega odbora
Irena Simčič, irena.simcic@zrss.si
Samo Božič, samo.bozic@zrss.si