Gradiva

Uvod in pozdravni nagovori, uvodni plenarni predavanji:
VELIKA DVORANA
9.15 – 11.00


Moderatorji:
Samo Božič
Milenko Stiplovšek
mag. Andreja Bačnik


  Uvod in pozdravni nagovori
dr. Maija Aksela: Science for all- engaging children and young people in math, science and technology
dr. Sašo Dolenc: Kaj je znanost?
11.30 - 12.30           Vzporedna sekcijska predavanja
Naravoslovno znanje - razvijanje pojmov in konceptov

Moderatorica: Anita Poberžnik

dr. Dušan Krnel:
Nimaš pojma, kaj je to?
dr. Gorazd Planinšič:
Kako ustvariti znanstveni duh v razredu?
mag. Claudio Battelli:
Nepopolne in napačne predstave v naravoslovju
Naravoslovni, tehnični in tehnološki postopki - razvijanje spretnosti

Moderatorica: Sandra Mršnik

Vladimir Milekšič:
Zakaj se (spet) delimo?
dr. Vesna Ferk Savec:
Projektno sodelovalno delo za razvoj naravoslovnih znanj in spretnosti
dr. Andrej Šorgo:
Učinkovito vključevanje računalniško podprtega realnega laboratorijskega dela v pouk naravoslovnih predmetov
Odnos do naravoslovja in odgovornost do okolja in zdravja

Moderatorica: Irena Simčič

dr. Miro Cerar ml:
Pomen etike za znanost
Opomba
dr. Verena Koch in dr. Stojan Kostanjevec:
Odnos osnovnošolcev do zdravega prehranjevanja
ddr. Barica Marentič Požarnik:
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj – možnosti in odgovornost učiteljev naravoslovnih predmetov
14.00 – 15.30           Vzporedne sekcijske predstavitve
1
moderatorica: Anita Poberžnik   Razvijanje pojmov in konceptov ali napačnih predstav?
Zdenka Keuc
2
moderator: mag. Claudio Battelli   Vedno več o…
Nataša Dolenc Orbanić: Model pouka fotosinteze v 5. Razredu
  dr. Jelka Strgar: Razumevanje pojma fotosinteza v srednji šoli
Darinka Gilčvert Berdnik: Razvijanje koncepta Celica po vertikali
3
moderatorica: mag. Andreja Bačnik

  Ali kisik gori?
mag. Tomaž Ogrin
4
izvajalke: Sandra Mršnik, mag. Leonida Novak, Bernarda Moravec in mag. Mariza Skvarč   Naravoslovni postopki-zaprašeno ali še aktualno?
Sandra Mršnik, mag. Leonida Novak, Bernarda Moravec in mag. Mariza Skvarč
5
izvajalca: Samo Božič in Vesna Vršič   Ko merim, raziskujem
Samo Božič in Vesna Vršič
6
moderator: Jaka Banko

  Naravoslovna pismenost
Jaka Banko: Je sonce res rumeno?
mag. Đulijana Juričič: Cωϝωρίτε φίζίκαλνο?
  dr. Iztok Tomažič: Predstave učencev o abstraktnih pojmih v biologiji s primerom kako jih razvijati
mag. Maja Jug in Elvira Sušec: Recept za zdravje – DA ali NE
Mojca Furlan: Vsak posameznik šteje. Vzgoja za trajnostni razvoj
7
moderator: Milenko Stiplovšek

  Kako pri pouku ohraniti naravoslovno radovednost?
Nives Markun Puhan, mag. Leonida Novak, Polona Legvart in Tanja Jankovič: Kako pri pouku ohraniti naravoslovno radovednost
Ambrož Demšar: Pisati s svetlobo
Milenko Stiplovšek: Ohranjanje in spodbujanje radovednosti pri pouku fizike v gimnaziji.
8
moderatorica: Irena Simčič   Okrogla miza. Vzgoja pismenega potrošnika – Ali vemo, kako se odloča pismen potrošnik?
  Irena Simčič, ZRSŠ
  dr. Stojan Kostanjevec
  Marjana Peterman
9
moderatorici: Simona Slavič Kumer in Saša Kregar   Vplivi človeka na okolje (Kritično presojanje posegov v naravo)
Simona Slavič Kumer in Saša Kregar: Ogljični odtis
Barbara Dvornik: Model čistilne naprave
Boža Gojtan, Klavdija Jug in Marija Kuraj: Učilnica v naravi
16.00 – 17.00           Predstavitve učiteljev v obliki TeachMeet
17.15 – 18.00           Zaključni plenarni predavanji
VELIKA DVORANA

moderatorica: Simona Slavič Kumer

dr. Miha Kos: Manj učenja, več navduševanja ter zlasti spodbujanje dvomov
mag. Andreja Bačnik: Uporabljajmo SCIENTIX