Program konference

8.00 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 9.15 Uvod in pozdravni nagovori
(Velika dvorana, moderator: Samo Božič)
 • Samo Božič, vodja programskega odbora konference
 • mag. Gregor Mohorčič, direktor Zavoda RS za šolstvo
 • mag. Vlasta Poličnik, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport
9.15 - 11.00 Uvodni plenarni predavanji
(Velika dvorana, moderatorja: mag. Andreja Bačnik in Milenko Stiplovšek)
 • Science for all- engaging children and young people in math, science and technology (predavanje bo v angleškem jeziku)
  dr. Maija Aksela, direktorica Finland’s Science Education Centre LUMA
 • Kaj je znanost?
  dr. Sašo Dolenc, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
11.00 - 11.30 Odmor
11.30 - 12.30 Sekcijska predavanja (vzporedno)
 1. Naravoslovno znanje - razvijanje pojmov in konceptov
  (Velika dvorana, moderatorica: Anita Poberžnik)
  • Nimaš pojma, kaj je to?
   dr. Dušan Krnel, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Kako ustvariti znanstveni duh v razredu?
  • dr. Gorazd Planinšič, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
  • Nepopolne in napačne predstave v naravoslovju
   mag. Claudio Battelli, Zavod RS za šolstvo
 2. Naravoslovni, tehnični in tehnološki postopki - razvijanje spretnosti
  (Modra dvorana, moderatorica: Sandra Mršnik)
  • Zakaj se (spet) delimo?
   Vladimir Milekšič, Zavod RS za šolstvo
  • Projektno sodelovalno delo za razvoj naravoslovnih znanj in spretnosti
   dr. Vesna Ferk Savec, Naravoslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Učinkovito vključevanje računalniško podprtega realnega laboratorijskega dela v pouk naravoslovnih predmetov
   dr. Andrej Šorgo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
 3. Odnos do naravoslovja in odgovornost do okolja in zdravja
  (Gala dvorana, moderatorica: Irena Simčič)
  • Pomen etike za znanost
   dr. Miro Cerar ml., Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Odnos osnovnošolcev do zdravega prehranjevanja
   dr. Verena Koch in dr. Stojan Kostanjevec, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj – možnosti in odgovornost učiteljev naravoslovnih predmetov
   ddr. Barica Marentič Požarnik
12.30 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 15.30 Predstavitve in delavnice
A. Naravoslovno znanje - razvijanje pojmov in konceptov
 1. Razvijanje pojmov in konceptov ali napačnih predstav?
  (Delavnica 90 min - rdeča dvorana, moderatorica: Anita Poberžnik)
  • Zdenka Keuc, II. Gimnazija Maribor
 2. Vedno več o…
  (Predstavitve 30 min - oranžna dvorana, moderator: mag. Claudio Battelli)
  • Nataša Dolenc Orbanić, Pedagoška fakulteta UP
  • dr. Jelka Strgar, Biotehniška fakulteta UL
  • Darinka Gilčvert Berdnik, Osnovna šola Pod Goro
 3. Ali kisik gori?
  (Delavnica 90 min - gala dvorana, moderatorica: mag. Andreja Bačnik)
  • mag. Tomaž Ogrin, IJS
B. Naravoslovni, tehnični in tehnološki postopki - razvijanje spretnosti
 1. Naravoslovni postopki-zaprašeno ali še aktualno?
  (Delavnica 90 min - modra dvorana)
  • Sandra Mršnik, mag. Leonida Novak, Bernarda Moravec in mag. Mariza Skvarč, ZRSŠ
 2. Ko merim, raziskujem
  (Delavnica 90 min - zelena dvorana)
  • Samo Božič in Vesna Vršič, ZRSŠ
 3. Naravoslovna pismenost
  (Predstavitve 15 min - velika dvorana, moderator: Jaka Banko)
  • Jaka Banko, ZRSŠ
  • mag. Đulijana Juričič, OŠ Trnovo
  • dr. Iztok Tomažič, Biotehniška fakulteta UL
  • mag. Maja Jug in Elvira Sušec, OŠ Božidarja Jakca
  • Mojca Furlan, OŠ Trnovo
C. Odnos do naravoslovja in odgovornost do okolja in zdravja
 1. Kako pri pouku ohraniti naravoslovno radovednost?
  (Delavnica 45 min in predstavitve 15 min – modra dvorana, moderator: Milenko Stiplovšek)
  • Nives Markun Puhan, mag. Leonida Novak, ZRSŠ
  • Polona Legvart, OŠ Bratov Polančičev Maribor
  • Tanja Jankovič, OŠ Danile Kumar
  • Ambrož Demšar, OŠ Simona Kosa Podbrdo
  • Milenko Stiplovšek, ZRSŠ
 2. Vzgoja pismenega potrošnika – Ali vemo, kako se odloča pismen potrošnik?
  (Predstavitve 20 min in razprava z udeleženci– zlata dvorana (Zdravilišče Laško))
  • Irena Simčič, ZRSŠ
  • dr. Stojan Kostanjevec, Pedagoška fakulteta UL
  • Marjana Peterman, Zveza potrošnikov Slovenije
 3. Vplivi človeka na okolje (Kritično presojanje posegov v naravo)
  (Delavnica 60 min in predstavitve 15 min – velika sejna soba)
  • Simona Slavič Kumer in Saša Kregar, ZRSŠ
  • Barbara Dvornik, Šolski center Ljubljana
  • Boža Gojtan, Klavdija Jug in Marija Kuraj. OŠ Šmarje pri Jelšah
15.30 - 16.00 Odmor
16.00 - 17.00 Učitelji predstavljajo svoje primere v obliki TeachMeet-a
 • Velika dvorana – prva skupina
  (moderirata: Nives Markun Puhan in Bernarda Moravec)
 • Modra dvorana – druga skupina
  (moderirata: Saša Kregar in Gorazd Fišer)
17.00 - 17.15 Odmor
17.15 - 18.00 Zaključno plenarno predavanje (moderatorica: Simona Slavič Kumer)
 • Manj učenja, več navduševanja ter zlasti spodbujanje dvomov
  dr. Miha Kos, direktor Hiše eksperimentov
18.00 - 18.30 Uporabljajmo SCIENTIX
 • mag. Andreja Bačnik, Zavod RS za šolstvo
in zaključek konference

Za opis povzetka predavanja/delavnice kurzor miške postavite nad naziv.

Program konference (PDF)