logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

SPRAŠUJEM,  RAZISKUJEM IN USTVARJAM

 

Vabimo vas na 4. konferenco učiteljev naravoslovnih predmetov – NAK 2017, ki bo 26. in 27. oktobra 2017 v Kongresnem centru Laško.

4. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov bo v ospredje postavila učenje z raziskovanjem  (IBL – Inquiry-Based Learning) v luči razvijanja naravoslovne pismenosti in v presečišču z digitalno pismenostjo (smiselno in učinkovito uporabo IKT v naravoslovnem izobraževanju). Zanimal nas bo aktiven, na učenca osredotočen pouk, z vključevanjem raznolikih naravoslovnih dejavnosti učencev (posebej eksperimentalnega, praktičnega in terenskega dela), uporabo Izobraževalnih lističev Scientix NA-MA itd..

Stalnica konference so tudi aktualne novosti na področju naravoslovnih predmetov in njihovega učenja in poučevanja. Posebno pozornost pa bomo usmerili tudi v vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR), motivacijo in odnosu do naravoslovja ter vključevanju umetnosti v naravoslovje (iz STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) v STEAM (Science, technology, engineering, art and mathematics).

Konferenca je namenjena vsem učiteljem naravoslovnih predmetov, od razredne do srednješolske stopnje in laborantom.