ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO

Zavod RS za šolstvo spodbuja razvoj šolstva. Sodelujemo pri posodabljanju kurikula v najširšem pomenu besede. Pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo v ta namen raziskujemo, inoviramo, priporočamo in podpiramo razvoj sprememb v praksi, teoriji in zakonodaji. Naše temeljno poslanstvo je vpeljevanje vseživljenjskega učenja s cilji trajnostnega razvoja, inovativnega okolja in inovativnosti. Tako omogočamo avtonomijo dejavnikom v procesu vzgoje in izobraževanja.

Naše poslanstvo:

  • Stremimo k uspešnosti. Na kakovost razvoja šolstva vplivamo z raziskavami, priporočili, podporo in inovacijami. Temeljna kompetenca pedagoškega svetovalca je pedagoško svetovanje, ki jo uresničuje s strokovnostjo in profesionalnostjo. Strategija pedago­škega svetovanja je tridelna: razvojnoraziskovalna (študijska), konzultacijska (pogovorna) in interpretativna (razlagalna).
  • S kritično presojo udejanjanja sprememb v vzgojno-izobraževalnem procesu sledimo strateškim lizbonskim ciljem na področju izobraževanja v združeni Evropi. Nenehno izboljšujemo kakovost in učinkovitost izobraževanja. Z intenzivnim povezovanjem sre­dišč znanja v znanosti, gospodarstvu in drugih dejavnosti, s povečanjem obsega in kakovosti razvojnoraziskovalnega dela, s spremljanjem posodabljamo kurikul in pedagoško svetovanje. Posebno pozornost posvečamo ustvarjanju pogojev za dvig ravni strokovnega znanja in humanistične ozaveščenosti učiteljev.


Pogosto obiskane vsebine

Učbeniki in učila

Obvezne izbirne vsebine (OIV)

Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov

Stičišče Slovenščina
 

Seminarji Sveta Evrope (Pestalozzi)

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Poskusi in spremljave

Kulturno-umetnostna vzgoja

 Aktualne novice

18.4.2014
Fejs(t)bukova noč s knjigo

15.4.2014
Odprte prijave na Mednarodno konferenco SIRikt 2014

8.4.2014
Poziv za kandidaturo za pomočnika ravnatelja v Evropski šoli Luksemburg II v Luksemburgu

31.3.2014
Inovacijski projekti v šolskem letu 2014/15 - vabilo k sodelovanju

Arhiv novic »

Napovednik dogodkov

25.2.2014 -d22.4.2014
Likovni in literarni natečaj 14. Festivala za tretje življenjsko obdobje

24.4.2014
Seminar Aktivno državljanstvo in domovina

23.4.2014 -d26.4.2014
Seminar za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine v tujini in učitelje dopolnilnega pouka slovenščine na daljavo

8.5.2014
Zaključna konferenca Poskus v gimnaziji

23.5.2014
Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2014

26.5.2014 -d30.5.2014
SIRikt 2014

31.1.2014 -d31.5.2014
E-CLIC tekmovanje

21.8.2014 -d22.8.2014
Konferenca o učenju in poučevanju matematike 2014 (KUPM 2014)
© c2006c-c2014 Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Obvestilo o spletnih piškotkih