ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO

Zavod RS za šolstvo spodbuja razvoj šolstva. Sodelujemo pri posodabljanju kurikula v najširšem pomenu besede. Pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo v ta namen raziskujemo, inoviramo, priporočamo in podpiramo razvoj sprememb v praksi, teoriji in zakonodaji. Naše temeljno poslanstvo je vpeljevanje vseživljenjskega učenja s cilji trajnostnega razvoja, inovativnega okolja in inovativnosti. Tako omogočamo avtonomijo dejavnikom v procesu vzgoje in izobraževanja.

Naše poslanstvo:

  • Stremimo k uspešnosti. Na kakovost razvoja šolstva vplivamo z raziskavami, priporočili, podporo in inovacijami. Temeljna kompetenca pedagoškega svetovalca je pedagoško svetovanje, ki jo uresničuje s strokovnostjo in profesionalnostjo. Strategija pedago­škega svetovanja je tridelna: razvojnoraziskovalna (študijska), konzultacijska (pogovorna) in interpretativna (razlagalna).
  • S kritično presojo udejanjanja sprememb v vzgojno-izobraževalnem procesu sledimo strateškim lizbonskim ciljem na področju izobraževanja v združeni Evropi. Nenehno izboljšujemo kakovost in učinkovitost izobraževanja. Z intenzivnim povezovanjem sre­dišč znanja v znanosti, gospodarstvu in drugih dejavnosti, s povečanjem obsega in kakovosti razvojnoraziskovalnega dela, s spremljanjem posodabljamo kurikul in pedagoško svetovanje. Posebno pozornost posvečamo ustvarjanju pogojev za dvig ravni strokovnega znanja in humanistične ozaveščenosti učiteljev.


Pogosto obiskane vsebine

Učbeniki in učila

Obvezne izbirne vsebine (OIV)

Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov

Stičišče Slovenščina
 

Seminarji Sveta Evrope (Pestalozzi)

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Poskusi in spremljave

Kulturno-umetnostna vzgoja

 Aktualne novice

10.7.2014
Zavod obiskal minister za izobraževanje, znanost in šport

23.6.2014
Obvestila vzgojno-izobraževalnim zavodom za šolsko leto 2014/2015

31.3.2014
Inovacijski projekti v šolskem letu 2014/15 - vabilo k sodelovanju

Arhiv novic »

Napovednik dogodkov

21.8.2014 -d22.8.2014
Konferenca o učenju in poučevanju matematike 2014 (KUPM 2014)

21.8.2014 -d22.8.2014
Izobraževanje srednješolskih učiteljev splošnih predmetov - avgust 2014

18.8.2014 -d27.8.2014
Strokovno usposabljanje za uvajanje neobveznih izbirnih predmetov

25.8.2014 -d27.8.2014
Znanje jezikov, e-seminarji, mediacija in integracija - seminar za vzgojitelje dijaških domov v zamejstvu in v Sloveniji

25.8.2014 -d29.8.2014
Poletni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih šol v Italiji

2.9.2014 -d11.9.2014
49. seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom

6.9.2014 -d14.9.2014
Evropska razstava o vesolju

17.9.2014 -d20.9.2014
14th international ECHA conference 2014: Re:thinking giftedness. Giftedness in the digital age
© c2006c-c2014 Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Obvestilo o spletnih piškotkih