ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO

Zavod RS za šolstvo spodbuja razvoj šolstva. Sodelujemo pri posodabljanju kurikula v najširšem pomenu besede. Pedagoški svetovalci Zavoda RS za šolstvo v ta namen raziskujemo, inoviramo, priporočamo in podpiramo razvoj sprememb v praksi, teoriji in zakonodaji. Naše temeljno poslanstvo je vpeljevanje vseživljenjskega učenja s cilji trajnostnega razvoja, inovativnega okolja in inovativnosti. Tako omogočamo avtonomijo dejavnikom v procesu vzgoje in izobraževanja.

Naše poslanstvo:

  • Stremimo k uspešnosti. Na kakovost razvoja šolstva vplivamo z raziskavami, priporočili, podporo in inovacijami. Temeljna kompetenca pedagoškega svetovalca je pedagoško svetovanje, ki jo uresničuje s strokovnostjo in profesionalnostjo. Strategija pedago­škega svetovanja je tridelna: razvojnoraziskovalna (študijska), konzultacijska (pogovorna) in interpretativna (razlagalna).
  • S kritično presojo udejanjanja sprememb v vzgojno-izobraževalnem procesu sledimo strateškim lizbonskim ciljem na področju izobraževanja v združeni Evropi. Nenehno izboljšujemo kakovost in učinkovitost izobraževanja. Z intenzivnim povezovanjem sre­dišč znanja v znanosti, gospodarstvu in drugih dejavnosti, s povečanjem obsega in kakovosti razvojnoraziskovalnega dela, s spremljanjem posodabljamo kurikul in pedagoško svetovanje. Posebno pozornost posvečamo ustvarjanju pogojev za dvig ravni strokovnega znanja in humanistične ozaveščenosti učiteljev.


Pogosto obiskane vsebine

Učbeniki in učila

Obvezne izbirne vsebine (OIV)

Evidenca vzgojno-izobraževalnih zavodov

Stičišče Slovenščina
 

Seminarji Sveta Evrope (Pestalozzi)

Tekmovanja

Poskusi in spremljave

Kulturno-umetnostna vzgoja

Zaposlitve v naši organizaciji

 







Aktualne novice

27.8.2015
Svetovni dan Habitata 2015

27.8.2015
Literarni natečaj haikujev z naslovom Veselje, smeh, vedrina

27.8.2015
Akcija Začetek šole 2015

26.8.2015
Koledar tekmovanj za šolsko leto 2015-16

24.8.2015
Zavodov katalog nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2015/2016

24.6.2015
Zahvala vzgojno-izobraževalnim zavodom za sodelovanje

22.6.2015
Povabilo k javni razpravi o predlogu sprememb učnega načrta za predmet slovenščina v osnovni šoli

25.5.2015
Katalog programov obveznih izbirnih vsebin za srednješolce v šolskem letu 2015/2016

Arhiv novic »

Napovednik dogodkov

24.8.2015 -d28.8.2015
Poletni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje slovenskih šol v Italiji

27.8.2015 -d28.8.2015
Seminar za vzgojitelje dijaških domov v zamejstvu in dijaške domove v Sloveniji

2.9.2015 -d9.9.2015
50. jesenski seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji

1.10.2015
Strokovni regijski posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan

18.11.2015 -d19.11.2015
Nacionalna konferenca Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja - KEKS

28.1.2016
Razpis za sodelovanje na 13. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma na temo ZELENI TURIZEM

30.4.2016
Razpis za sodelovanje na 30. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava na temo ZELENI TURIZEM
© c2006c-c2015 Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Obvestilo o spletnih piškotkih