KUPM 2024 – 6. konferenca o učenju in poučevanju matematike

Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2024, ki bo 11. in 12. novembra 2024 v Kongresnem centru Laško, nadaljuje svojo povezovalno vlogo ter združuje vse učitelje, ki poučujejo matematiko od 1. razreda osnovne šole do zaključnega letnika srednje šole (učitelje razrednega pouka, učitelje matematike v osnovnih in srednjih šolah) ter strokovnjake na področju matematičnega izobraževanja.

Primarni namen konference ostaja predstavitev novih in izvirnih pristopov k učenju in poučevanju matematike po vsej vertikali in za vse izobraževalne programe.

Vsebine konference:

  • Prenova učnih načrtov in katalogov znanja za matematiko
  • Umetna inteligenca, digitalna tehnologija, algoritmično mišljenje
  • Delo z nadarjenimi
  • 30. letnik revije Matematika v šoli

Delo konference bo potekalo v obliki plenarnih predavanj z vabljenimi predavatelji, predstavitev, okrogle mize, delavnic.

Prijave bodo kmalu omogočene.

Veselimo se strokovnega srečanja z vami.