25. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

V ponedeljek, 20. maja 2024, bo ob 17. uri v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije (Cekinov grad) v Ljubljani potekala 25. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2023.

Priznanja Blaža Kumerdeja od leta 1999 podeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo posameznikom, skupinam ali institucijam za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

S temi priznanji se jim želimo zahvaliti za visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi, njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter kakovostno sodelovanje, ki z njim zavodovi strokovnjaki ter učitelji, vzgojitelji in drugi delavci v vzgoji in izobraževanju prihajamo do skupnih boljših rešitev, ki ustrezajo zahtevam časa. Skupaj ustvarjamo šolo, ki vzgaja in izobražuje mladi rod za danes in jutri, ki teši in spodbuja njihovo radovednost, željo po odkrivanju novega in jih usposablja za reševanje nepredvidljivih vprašanj, ki jim jih bo zastavljalo življenje.

Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje za dosežke pri uvajanju novosti na področjih predšolske vzgoje, osnovnih šol in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov, pa tudi za odličen končni izdelek, za nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh oblikah informiranja in izobraževanja.