Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov 2011

Laško, 25. in 26. avgust 2011

Konferenca je namenjena vsem učiteljem in laborantom, ki poučujejo naravoslovje, kemijo, biologijo in fiziko v osnovnih šolah, gimnazijah in programih srednjih strokovnih šol.

NAMEN:

  • seznanitev z aktualnimi novostmi na področju naravoslovnih strok in na področju poučevanja naravoslovnih predmetov;
  • usmeritve za posodobitve, ki jih prinašajo učni načrti naravoslovnih predmetov v osnovni šoli in gimnaziji ter katalogi znanj v programih srednjih strokovnih šol;
  • spodbujanje medpredmetnega povezovanja in sodelovanja učiteljev naravoslovnih predmetov v OŠ in SŠ;
  • priložnost za strokovno druženje, izmenjavo izkušenj in predstavitev preizkušenih primerov prakse med učitelji.

PROGRAM
Bogat in raznolik program s predmetnimi in medpredmetnimi strokovno-didaktičnimi prispevki s področja naravoslovja bo potekal v obliki:
  • plenarnih predavanj, namenjenih vsem učiteljem naravoslovnih predmetov;
  • sekcijskih predavanj s predstavitvami prispevkov s posameznih strokovnih področij in predstavitvami učiteljem »iz prakse za prakso«;
  • delavnic, namenjenih aktivnemu sodelovanju udeleženih (poudarek na eksperimentalnem delu, vključevanju IKT v pouk, terenskem delu).

Sekcijska predavanja in delavnice bodo oba dneva konference potekala vzporedno z dvema ponovitvama.

Kotizacije ni. Prijava za udeležbo na konferenci je odprta do 15. julija 2011 oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.

Vabljeni.

Konferenca je organizirana v okviru projektov Raznoliki pristopi k posadabljanju naravoslovnih predmetov in Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah.