Kontakt

Ožji organizacijski odbor konference

vodja programskega odbora mag. Mariza Skvarč, mariza.skvarc@zrss.si

vodja organizacijskega odbora Anita Poberžnik, anita.poberznik@zrss.si

mag. Andreja Bačnik, andreja.bacnik@zrss.si

Samo Božič, samo.bozic@zrss.si

dr. Ivo Verovnik, ivo.verovnik@zrss.si

Saša Kregar, sasa.kregar@zrss.si

Bernarda Moravec, bernarda.moravec@zrss.si

Simona Slavič Kumer, simona.slavic-kumer@zrss.si