Posnetki predavanj

S pomočjo spletnih konferenc VOX (Arnes) vam je omogočen ogled posnetkov nekaterih predavanj.

Četrtek, 25.8.2011

9:00
11:30
Otvoritev konference
Razsežnosti naravoslovnega izobraževanja (Aleksandra Kornhauser Frazer)
Svetli obeti nanotehnologije, velika odkritja in stranpoti (Maja Remškar)
Hormonski motilci (Gregor Majdič)
Ogled posnetka
12:00
13:30
SEKCIJSKA PREDAVANJA 1
Kemija skozi modne trende - namigi za kemijske kontekste (Metka Vrtačnik)
Kemija izbranih organskih spojin v okolju (Polonca Trebše, Mladen Franko)
NO - čudežna molekula (Nataša Bukovec)
Ogled posnetka
12:00
13:30
SEKCIJSKA PREDAVANJA 2
Didaktični vidiki priljubljenosti fizike v osnovni in srednji šoli (Ivan Gerlič)
Narava v učilnici ali kako "zgraditi" model (Mojca Čepič)
Elektromagnetno onesnaževanje (Nataša Vaupotič)
Ogled posnetka
12:00
13:30
SEKCIJSKA PREDAVANJA 3
Prehrana – dodatki v hrani (Marjan Simčič)
Življenje gliv (Franc Pohleven)
Poučevanje evolucije človeka (Barbara Bajd)
Ogled posnetka
15:00
16:30
SP1
Razširjeni esej v programu mednarodne mature kot vir avtentičnega učenja temeljnih kemijskih pojmov v kontekstu v gimnazijah (Tončka Požek-Novak)
Ravnotežja v raztopinah: protolitske in/ali ionske reakcije (Nataša Bukovec)
Mednarodna kemijska olimpijada (Darko Dolenc)
Ogled posnetka
15:00
16:30
SP2
Medpredmetno povezovanje – merjenje (Danica Mati Djuraki, Tanja Bervar, Andreja Bačnik)
Kako motivirati in poučevati kemijo v programih SSI (Stana Kovač Hace)
Elementi motivacije pri pouku kemije (Tjaša Kampos)
Kemija z i-tablo (Marja Pahor)
Ogled posnetka
15:00
16:30
SP3
Mavrica za osnovnošolce (Jurij Bajc)
Razvoj kompetenc za dvig naravoslovne pismenosti (Robert Repnik)
Predstavitev gimnazijskega UN za astronomijo in optični teleskop kot najpomembnejši praktični pripomoček pri pouku novega izbirnega gimnazijskega predmeta (Rasto Snoj)
Ogled posnetka
15:00
16:30
SP4
Dodatna strokovna pomoč z vidika učenca in učitelja pri pouku naravoslovja (Andreja Hafner Kek, Špela Eržen)
Tokovi in energija – predstavitev naravoslovnega dne (Margareta Obrovnik Hlačar)
Podpora IKT pri poučevanju naravoslovnih vsebin (Bernarda Barbo, Bernarda Moravec)
Uporaba in vključevanje e-gradiv v pouk naravoslovja (Bernarda Moravec) (Marja Pahor)
Ogled posnetka


Petek, 26.8.2011
9:00
10:45
PLENARNA PREDAVANJA
Premiki pri poučevanju naravoslovnih predmetov (Gorazd Planinšič)
Pouk naravoslovnih predmetov, zasnovan na kompetenčnem pristopu (Andrej Šorgo)
Odnos do okolja in gozda (Teo Hrvoje Oršanič)
Ogled posnetka
11:15
12:45
SP1
Primeri medpredmetno zasnovanega projektnega dela dijakov v sodelovanju z raziskovalci (Alenka Mozer s sodelavci)
Laboratorijske vaje – (ne)izrabljena priložnost? (Petra Flajnik)
Vem, kaj kupujem? (Jožica Kovač)
Možni načini preverjanja in ocenjevanja kompleksnih dosežkov pred, med in po laboratorijskih vajah (Mateja Godec) Oh, OH življenje – projekt, ki združuje (Branka Klemenčič)
Ogled posnetka
11:15
12:45
SP2
Kemijska vez v OŠ (Nataša Bukovec)
Medsebojno delovanje makroelementov in njihov vpliv na zdravje (Elizabeta Tratar Pirc)
Kaj je v notranjosti paprike (Dušan Krnel)
Ogled posnetka
11:15
12:45
SP3
E-vadnica za fiziko E-VA (Renato Lukač)
Kratke projektne naloge in neobvezne domače naloge kot priložnost za delo z nadarjenimi dijaki in za vzgojo pri pouku fizike v gimnaziji (Milenko Stiplovšek)
Vključevanje projektov na daljavo v pouk fizike (Tatjana Gulič)
Poskusi z odbojem in lomom svetlobe (Meta Trček)
Ogled posnetka
11:15
12:45
SP4
Agregatna stanja in prehodi med njimi na makroskopskem in submikroskopskem nivoju (Nataša Pozderec Intihar, Saša A. Glažar)
Primeri aktivnih metod poučevanja pri pouku naravoslovja (Bernarda Sopčič)
Ekosistemske usluge ali kako razložiti zakaj moramo ohranjati naravo (Martina Kačičnik Jančar)
Ogled posnetka
15:45
16:15
PLENARNO PREDAVANJE
Kako deluje jedrska elektrarna in kako zagotavljamo jedrsko varnost (Andrej Stritar)
Ogled posnetka