7. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov: Pedagoško vodenje za dvig kakovosti in učinkovitosti

Na Brdu pri Kranju se je od 23. do 25. avgusta 2021 odvijala 7. konferenca ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki se jo je v treh dneh udeležilo več kot 600 ravnateljic in ravnateljev VIZ v RS.

7. konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v RS “Pedagoško vodenje za dvig kakovosti in učinkovitosti”

Od 23. do 25. avgusta 2021 (zaradi epidemiološkega stanja v državi v treh izvedbah) bomo izpeljali 7. konferenco Pedagoško vodenje, ki je namenjena ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov.

25 avg 2021
7. konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v RS “Pedagoško vodenje za dvig kakovosti in učinkovitosti”

Od 23. do 25. avgusta 2021 (zaradi epidemiološkega stanja v državi v treh izvedbah) bomo izpeljali 7. konferenco Pedagoško vodenje, ki je namenjena ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov.

24 avg 2021
7. konferenca ravnateljic in ravnateljev VIZ v RS “Pedagoško vodenje za dvig kakovosti in učinkovitosti”

Od 23. do 25. avgusta 2021 (zaradi epidemiološkega stanja v državi v treh izvedbah) bomo izpeljali 7. konferenco Pedagoško vodenje, ki je namenjena ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov.

23 avg 2021
Konferenca za šolske svetovalne delavke

Na vsakoletni konferenci se šolske svetovalne delavke in delavci seznanjajo s prakso in razvojem stroke, prisluhnejo različnim strokovnjakom in praktikom….

Uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju

Vsakoletno konferenco o uresničevanju trajnostne mobilnosti v vzgoji in izobraževanju organiziramo na Zavodu RS za šolstvo v sodelovanju z MIZŠ,…

Jeziki v izobraževanju

Nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju je namenjena vzgojiteljem in učiteljem vseh jezikov v celotni izobraževalni vertikali. V duhu povezovanja poučevanih…

Razredni pouk

Konferenca učiteljev in učiteljic razrednega pouka se izvaja vsaki dve leti. Udeležencem ponudi predavanja, delavnice, okrogle mize in premišljevalnice, ki…

DUH

Konference DUH združujejo učitelje družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov.  Namenjene so seznanjanju z aktualnimi dognanji, novimi izsledki raziskav družboslovnih, umetnostnih…

NAK

NAK – bienalna nacionalna konferenca je namenjena učiteljicam in učiteljem naravoslovnih predmetov celotne izobraževalne vertikale ter laborantkam in laborantom za…

Pedagoško vodenje

Pedagoško vodenje (konferenca ravnateljev) Pred vsakokratnim začetkom novega šolskega leta organiziramo tradicionalno konferenco, na katero so vabljeni ravnatelji  vzgojno-izobraževalnih zavodov…