2. konferenca DUH – družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov “Mladi in ustvarjalnost”


2. konferenca DUH – družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov s temo “Mladi in ustvarjalnost” bo potekala 28. junija 2022, v Kongresnem centru Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj (v primeru, da zaradi epidemije konference ne bo mogoče izvesti v živo, jo bomo izvedli na daljavo v Zoomu).

Vljudno vas vabimo k prijavi na konferenco, ki je razpisana v Katisu pod programskim sklopom ESS – Projektni programi, tematskim sklopom – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 ter temi – Vseživljenjsko učenje.

Konferenca bo trajala v obsegu 8 ur, za udeležbo pa prejmete 0,5 točke, kotizacije ni.

V okviru 2. konference DUH objavljamo tudi natečaje:

Cilji konference so: predstaviti raziskave s področja socialnih inovacij; predstaviti in preizkusiti ustvarjalne učne in didaktične strategije za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja pri posameznem predmetnem področju; predstaviti in preizkusiti ustvarjalna učna okolja za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja; predstaviti učne dosežke, ki so rezultat ustvarjalnega učenja; predstaviti, v kolikšni meri je pouk na daljavo spodbujal oz. še spodbuja ustvarjalnost in inovativnost učiteljev in učencev.

Hkrati vas vabimo tudi k aktivni udeležbi s prispevkom na temo razvijanja in spodbujanja veščin ustvarjalnosti in inovativnosti pri pouku družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov (ustvarjalne in inovativne učne in didaktične strategije ter ustvarjalna učna okolja pri pouku, ustvarjalni in inovativni učni dosežki, vpliv pouka na daljavo na ustvarjalnost in inovativnost učiteljev in učencev).

Podrobna navodila za pripravo prispevkov v obliki razširjenih povzetkov, ki bodo objavljeni v zborniku konference, so v prilogi.

Časovnica glede priprave in sprejema aktivnega prispevka na konferenci je:

Za dodatne informacije glede programa in vsebine se lahko obrnete na Vilmo Brodnik (), glede organizacije pa na Vojka Kunaverja ().

Prijazno vabljeni k udeležbi na konferenci, prav tako prijazno vabljeni k aktivnemu sodelovanju s prispevkom!

Dr. Vilma Brodnik, vodja programskega odbora konference