DUH

Konference DUH združujejo učitelje družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov.  Namenjene so seznanjanju z aktualnimi dognanji, novimi izsledki raziskav družboslovnih, umetnostnih in humanističnih znanosti s specialnimi didaktikami ter prikazu dobrih praks našega šolskega prostora. Plenarni deli konferenc osvetlijo različne vidike in aktualno dogajanje v povezavi z izbranimi temami konferenc. Specifične steze/paneli/delavnice so namenjene  poglabljanju in nadgradnji specifičnega znanja in veščin, ki so pomembna za pouk družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov/področij. Poudarjen je tudi pomen povezovanja med predmeti. Konference, ki so organizirane bienalno vsaki dve leti, spremlja tudi bogat obkonferenčni program.

Arhiv konferenc


2. konferenca DUH – družboslovnih, umetnostnih in humanističnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah