Pedagoško vodenje

Pedagoško vodenje (konferenca ravnateljev)

Pred vsakokratnim začetkom novega šolskega leta organiziramo tradicionalno konferenco, na katero so vabljeni ravnatelji  vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji. Na konferenci predstavljamo novosti, usmeritve in vsebinske ter konceptualne spremembe na posameznih ravneh  izobraževanja (vrtec, osnovna in srednja šola), ki so ključne za uspešno pedagoško vodenje. 

Arhiv konferenc

Konferenca ravnateljic in ravnateljev 2021

Konferenca ravnateljic in ravnateljev 2020

Konferenca ravnateljic in ravnateljev 2019

Konferenca ravnateljic in ravnateljev 2018

Konferenca ravnateljic in ravnateljev 2017

Konferenca ravnateljic in ravnateljev 2016

Konferenca ravnateljic in ravnateljev 2014