KUPM

KUPM (Konferenca o učenju in poučevanju matematike) vsaki dve leti odpira prostor za povezovanje vseh učiteljev, ki poučujejo matematiko od 1. razreda osnovne šole do zaključnega letnika srednje šole (učitelje razrednega pouka, učitelje matematike v osnovnih in srednjih šolah) ter strokovnjakov na področju matematičnega izobraževanja. Njen namen je predstaviti nove in izvirne pristope k učenju in poučevanju matematike po vsej izobraževalni vertikali za vse izobraževalne programe ter aktivno prispevati k dvigu kakovosti pouka matematike.

Arhiv konferenc

KUPM 2022

KUPM 2018

KUPM 2016

KUPM 2014

KUPM 2012