logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Dobrodošli

ENGLISH

Vljudno vas vabimo na 4. mednarodno konferenco o učenju in poučevanju matematike KUPM 2018, ki bo 27. in 28. junija 2018 v Kongresnem centru Laško.

4. mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2018 nadaljuje svojo povezovalno vlogo ter združuje vse učitelje, ki poučujejo matematiko od 1. razreda osnovne šole do zaključnega letnika srednje šole (učitelje razrednega pouka, učitelje matematike v osnovnih in srednjih šolah) ter strokovnjake na področju matematičnega izobraževanja.

 

Vsebine konference

  • Učenje in poučevanje matematike s preiskovanjem (Inquiry Based Mathematics Education – IBME)

Aktivna vloga učenca pri usvajanju matematičnega znanja je z vidika uporabnosti in trajnosti naučenega zelo pomembna. V procesu preiskovanja učenec zastavlja vprašanja in postavlja hipoteze, o njih razpravlja s sošolci in učiteljem ter poroča o uporabljenih pristopih, strategijah in ugotovitvah. Vabimo vas, da nam poročate o svojih izkušnjah pri tovrstnem delu v razredu in osvetlite tako pozitivne kot negativne vidike tega pristopa.

  • Algebra

Algebrske vsebine učencem velikokrat pomenijo izziv. Je algebra težka sama po sebi? Kako se je učiti in naučiti? Kakšen je pomen predformalne algebre? Kako se kaže uporabnost algebrskih vsebin v vsakdanjem življenju? Kako je algebra povezana z drugimi vejami matematike? Če imate odgovor na katerega od teh  vprašanj, ga delite z nami.

  • Odnos do učenja in poučevanja matematike

Mednarodne raziskave so pokazale, da kljub zaznanemu dvigu dosežkov pri matematiki motivacija za učenje matematike ostaja na precej nizki stopnji. Predstavite nam svoje dejavnosti in primere iz razreda na to temo ter prispevajte k izgradnji pozitivnega odnosa do učenja matematike.

 

Osrednje konferenčne vsebine se med seboj prepletajo in se povezujejo z razvijanjem matematične pismenosti, formativnim spremljanjem, smiselno uporabo tehnologije, medpredmetnim povezovanjem

 

Delo konference bo potekalo v obliki plenarnih predavanj z vabljenimi predavatelji, predstavitev, okrogle mize, delavnic in natečaja.

Rezultati konference bodo objavljeni na spletni strani konference /, kjer boste lahko prebirali zbornik razširjenih povzetkov konference in si ogledali predstavitve predavateljev. Izbrani celotni prispevki bodo lahko objavljeni v reviji Matematika v šoli in ostalih revijah, ki izhajajo na ZRSŠ.

 

Pomembni datumi:

Rok za oddajo prispevka v obliki razširjenega povzetka: 31. 3. 2018.

Rok za povratno informacijo avtorjem: 10. 5. 2018.

Rok za prijavo na konferenco: do 25. 5. 2018 oziroma do zapolnitve mest.

 

Konferenca je brez kotizacije.

Oddaja prispevka v obliki razširjenega povzetka bo potekala na spletni strani konference v zavihku Prijava.

Na konferenco se prijavite dvakrat:

  • preko aplikacije Katis
  • na spletni strani konference v zavihku Prijava.

 

Veselimo se strokovnega srečanja z vami.

 

Programski odbor KUPM 2018                                                  dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ

Organizacijski odbor KUPM 2018